POSLOVNI SEKRETAR / ASISTENT

Polaznici edukacije mogu biti sva nezaposlena lica sa mjestom prebivališta na području općine Tešanj, Doboj Jug i Usora. Polaznici trebaju da su prijavljena na birou.