ARMIRAČ – BETONIRAC

Prekvalifikacija za armirača – betonara program je obrazovanja III stepena srednje škole kojim učenici stiču opšta i stručna znanja o armaturnim radovima u građevinarstvu. Prema crtežima, armature režu, savijaju, spajaju i postavljaju gvozdene šipke, odnosno armaturu, koje se potom prelivaju kalupima s mješavinom cementa, šljunka, vode i eventualno nekih drugih aditiva. Tako nastaju armiranobetonski elementi i konstrukcije.

Armirači mogu raditi u posebnim pogonima za proizvodnju armature i armiranobetonskih elemenata, a mogu raditi i na gradilištima, gdje izravno pripremaju i ugrađuju armaturno željezo. Na početku svog rada armaturci se upoznaju sa zadatkom, određuju dimenzije i količinu materijala, a zatim uz pomoć ručnog alata ili posebnih mašina materijal čiste, režu i savijaju. Na kraju ga stavljaju u kalupe (oplate), spajaju u sklopove i učvršćuju.

Prekvalifikacija za pojačatelja kao treći nivo srednjeg obrazovanja može se odvijati i vanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka škole, učeniku se pruža prilika da se prekvalifikuje za građevinska ili druga zanimanja.