KONOBAR

Stručno ososobljavanje za konobara  je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču opšta i stručna znanja iz oblasti ugostiteljstva i turizma.

Obavlja pripremne radove, održava opremu, uređaje i ugostiteljski inventar, postavlja stolove, poslužuje sve vrste jela prema sistemima serviranja koji su uobičajeni u našoj zemlji i u svijetu, koristi uspostavljene evidencije i dokumentaciju za ponudu hrane i pića. Prihvaća gosta, prima narudžbu, služi je, naplaćuje uslugu i šalje gosta. Budući da konobar sudjeluje u direktnoj prodaji i direktnom kontaktu sa stranim i domaćim gostima, potrebno je znanje stranog jezika i osnova opće kulture.

Na kraju programa student će takođe naučiti o vlastitim sposobnostima i postignućima; da se upoznaju sa običajima određenih naroda prilikom konzumiranja hrane; poznavati vrste i tehnike posluživanja hladnih i toplih napitaka, vina, vode, aperitiva, alkoholnih pića, likera, piva, bezalkoholnih i digestivnih napitaka; poznavati tehnike posluživanja u vrtnim restoranima, terasama, stanovima i sobama; poznavati tehnike posluživanja u barovima itd. Konobar može biti zaposlen u ugostiteljstvu svih vrsta i kategorija, a može i voditi porodični posao.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje konobar.  Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).