VULKANIZER

Stručno osposobljavanje za vulkanizera program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem vulkanizera.

Glavni zadatak vulkanizera je popravak guma na automobilima, kamionima i radnim vozilima. Pored toga, vulkanizatori uravnotežuju rotacijske mase točkova nakon ugradnje gume na naplatak, a u boljim radionicama prilagođavaju i ukupnu geometriju točkova. Na ovaj način poboljšavaju se vozne karakteristike vozila i omogućava sigurnija vožnja.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje vulkanizer. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).