MOLER – FARBER – SOBOSLIKAR

Stručno ososobljavanje za molera je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti građevinarstva, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem moler.

Bojenje i ukrašavanje unutrašnjih, a koji put i vanjskih, zidova zgrada posao je molera.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje moler. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).