Muamera Planjac

prof. Direktorica centra

Vesna Seljubac

prof. Stručna saradnica za nastavu

Bajruzin Hajro Planjac

Osnivač centra

Umihana Krličević-Omerović, MA.

Marketing menadžer

Maida Starčević

Administrativno-finansijski asistent