U NAŠEM CENTRU

Naš stručni tim će se pobrinuti da Vam pruži najkvaliteniju uslugu

dr.sci. Bajruzin Hajro PLANJAC

Osnivač centra

Muamera PLANJAC, prof.

Direktorica centra

Vesna SELJUBAC, prof.

Stručna saradnica za nastavu