CNC OPERATER

Stručno osposobljavanje  za CNC operatera program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja na CNC alatnim mašinama, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljavati sve tržišne potrebe za zanimanje CNC operater.

U toku školovanja za ovo zanimanje učenici, između ostalog, savladavaju osnovna teoretska i praktična znanja iz oblasti mašinske tehnike, informatike, CNC tehnologije, vođenja procesa računarom, automatizacije procesa i dr. Kroz teoretsku nastavu iz stručnih predmeta i praktičnu nastavu učenici se osposobljavaju za samostalan rad na radnim mjestima u preduzećima mašinske industrije koji u svom tehnološkom procesu koriste CNC alatne mašine.

Operater na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotine izvodi jednostavnije i manje složene operacije obrade proizvoda na CNC glodalicama, CNC strugovima, CNC bušilicama i drugim CNC alatnim mašinama.
U stanju je da vrši opsluživanje ovih mašina u smislu postavljanja alata, radnog komada, ubacivanje kreiranog programa, vršenja korekcija alata i sl.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje CNC operater. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).