CNC OPERATER

Prekvalifikacija za CNC operatera program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja na CNC alatnim mašinama, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljavati sve tržišne potrebe za zanimanjem CNC operater.

Školovanje za operatera na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotine za obradu skidanjem strugotine traje tri školske godine. U toku školovanja za ovo zanimanje učenici, između ostalog, savladavaju osnovna teoretska i praktična znanja iz oblasti mašinske tehnike, informatike, CNC tehnologije, vođenja procesa računarom, automatizacije procesa i dr. Kroz teoretsku nastavu iz stručnih predmeta i praktičnu nastavu učenici se osposobljavaju za samostalan rad na radnim mjestima u preduzećima mašinske industrije koji u svom tehnološkom procesu koriste CNC alatne mašine.

Operater na CNC alatnim mašinama za obradu skidanjem strugotine izvodi jednostavnije i manje složene operacije obrade proizvoda na CNC glodalicama, CNC strugovima, CNC bušilicama i drugim CNC alatnim mašinama.
U stanju je da vrši opsluživanje ovih mašina u smislu postavljanja alata, radnog komada, ubacivanje kreiranog programa, vršenja korekcija alata i sl.

Prekvalifikacija za CNC operatera može se odvijati i izvanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka obrazovanja, polaznici mogu nastaviti svoje obrazovanje na četvrtom nivou prekvalifikacijom za drugo zanimanje po svom izboru. Cijena ispita određuje se za svakog pojedinca, jer ovisi o školi koju imate sada, a mora se izračunati prema potvrdama vašeg razreda (uzima se samo razlika u predmetima ako već imate srednju školu). To znači da će nam trebati samo uvid u vaše trenutne srednjoškolske svjedodžbe, tako da je postupak izračuna cijene vrlo jednostavan.