O NAŠEM CENTRU

Jedina privatna školska ustanova u ZE-DO kantonu ovlaštena od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona, nudimo usluge prekvalifikacije, dokvalifikacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja za preko 100 zanimanja.

Mi kao Vaš vodič za novi život?

EDUKA BH Tešanj ima ugovor o saradnji sa preko 30 lokalnih firmi u kojima stičete praktične vještine, samim time nudimo vam i mogućnost zaposlenja u tim firmama.

Pogledajte

Izdvojite 2 minuta Vašeg dragocijenog vremena i pogledajte naš kratki promo video.
Osnovali smo centar za obrazovanje odraslih, te danas važimo za jedinu privatnu školsku ustanovu ovlaštenu od strane strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

POMOĆ

Gdje se nalazite?

Nalazimo se u pitomim dijelovima Pousorja, u mirnom naselju Bobare nedaleko od Jelaha u općini Tešanj, pored glavne saobraćajnice Doboj-Teslić.

Za koja zanimanja vršite obuku?

Pored ostalih zanimanja trećeg i četvrtog stepena, akcenat stavljamo na medicinsku struku, medicinska sestra-tejničar, vozače motornih vozila, saobraćajni tehničar i rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina.

Da li program školovanja obuhvata i praktičnu nastavu?

Da, naš program školovanja kao i program stručnog osposobljavanja,
prekvalifikacije i dokvalifikacije obuhvata praktičnu nastavu.
EDUKA BH Tešanj ima ugovore o poslovnoj saradnji sa loklanim firmama i
bolnicama u kojima svi naši polaznici vrše praktičnu nastavu.

Koliko traje nastava?

Nastava se odvija po skraćenom nastavnom planu i programu (NPiP za obrazovanje
odraslih).

Cjelokupno trajanje nastave je od tri mjeseca pa do jedne godine, u zavisnosti od odabira smjera školovanja.

Često postavljena pitanja

Koliko košta školovanje?

Cijena koštanja vanrednog polaganja zavisi od razlike predmeta koju bi polaznik trebao položiti.

Da li po završetku dobijem certifikat?

Svi polaznici po završetku školovanja, dobiju diplomu ili certifikat koji je validan i priznat u Evropi i Evropskoj Uniji kao i u svijetu.

Da li je Vaš certifikat priznat u EU?

Da, naša diploma ili certifikat su 100% validni dokumenti i priznat u Evropskoj Uniji kao i u zemljama širom svijeta.

U NAŠEM CENTRU

Naš stručni tim će se pobrinuti da Vam pruži najkvaliteniju uslugu

Muamera PLANJAC, prof.
Direktorica centra

Muamera PLANJAC, prof.

Vesna SELJUBAC, prof.
Stručna saradnica za nastavu

Vesna SELJUBAC, prof.