O NAŠEM CENTRU

Jedina privatna školska ustanova u ZE-DO kantonu ovlaštena od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona, nudimo usluge prekvalifikacije, dokvalifikacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja za preko 100 zanimanja.

MI KAO VAŠ VODIČ ZA NOVI ŽIVOT?

EDUKA BH Tešanj ima ugovor o saradnji sa preko 30 lokalnih firmi u kojima stičete praktične vještine, samim time nudimo vam i mogućnost zaposlenja u tim firmama.

Play Video
Izdvojite 2 minuta Vašeg dragocijenog vremena i pogledajte naš kratki promo video.

Osnovali smo centar za obrazovanje odraslih, te danas važimo za jedinu privatnu školsku ustanovu u ZE-DO kantonu ovlaštenu od strane Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

POMOĆ

Nalazimo se u dijelu Pousorja, u mirnom naselju Bobare nedaleko od Jelaha u općini Tešanj, pored glavne saobraćajnice Doboj-Teslić.

Pored ostalih zanimanja trećeg i četvrtog stepena, akcenat stavljamo na medicinsku struku, medicinska sestra-tejničar, vozače motornih vozila, saobraćajni tehničar i rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina.

Da, naš program školovanja kao i program stručnog osposobljavanja,
prekvalifikacije i dokvalifikacije obuhvata praktičnu nastavu.
EDUKA BH Tešanj ima ugovore o poslovnoj saradnji sa loklanim firmama i
bolnicama u kojima svi naši polaznici vrše praktičnu nastavu.

Nastava se odvija po skraćenom nastavnom planu i programu (NPiP za obrazovanje
odraslih).

Cjelokupno trajanje nastave je od tri mjeseca pa do jedne godine, u zavisnosti od odabira smjera školovanja.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Cijena koštanja vanrednog polaganja zavisi od razlike predmeta koju bi polaznik trebao položiti.

Svi polaznici po završetku školovanja, dobiju diplomu ili certifikat koji je validan i priznat u Evropi i Evropskoj Uniji kao i u svijetu.

Da, naša diploma ili certifikat su 100% validni dokumenti i priznat u Evropskoj Uniji kao i u zemljama širom svijeta.

U NAŠEM CENTRU

Naš stručni tim će se pobrinuti da Vam pruži najkvaliteniju uslugu

dr.sci. Bajruzin Hajro PLANJAC

Osnivač centra

Muamera PLANJAC, prof.

Direktorica centra

Vesna SELJUBAC, prof.

Stručna saradnica za nastavu