MATURA

MATURIRALA OSMA GENERACIJA VOZAČA

U ponedeljak 29. jula svečano maturirala prva generacija vozača motornih vozila – vlasnika državnog vozačkog ispita.

Oni su odmah po upisu Centra za obrazovanje odraslih EDUKA BH Tešanj u Registar obrazovnih ustanova prijavili se na raspisanom konkursu. Riječ je uglavnom o prekvalifikaciji za ovo najtraženije zanimanje u regiji. Na maloj maturskoj zabavi, odnosno druženju govorio je direktor Centra EDUKA BH doc.dr. Bajruzin Hajro Planjac, istakavši između ostalog, Vi ste prva generacija nedavno registrovane ustanove za obrazovanje odraslih EDUKA BH i ponosimo se na tu činjenicu. Želim Vam sretnu i bezbjednu vožnju na drumovima Bosne i Hercegovine i Evrope. Ako ste zadovoljni sa nama, preporučite nas svojim prijateljima, jer novi konkurs za prijem vozača otvaramo početkom augusta. Ako niste zadovoljni, šutite, ne kazujte nikome, dodao je u šali dr. Planjac.

Slavljenicima se obratio i Nermin Šeljmo, dipl. ing. saobraćaja inače voditelj obrazovne grupe ove generacije.