KUHAR

Stručno ososobljavanje za kuhara  je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču opšta i stručna znanja iz oblasti ugostiteljstva i turizma.

Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje živežnih namirnica, čišćenje, određivanje tehnologije pripremanja hrane, pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu, podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje. Kuhar tokom obavljanja poslova pazi na higijenske standarde i čistoću radne okoline te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica.

Kompetencije  koje  polaznik  stiče  završetkom  obuke:

  • Odabirati živežne namirnice te pomagati pri pripremi, gotovljenju i izlaganju jela
  • Provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i dr.)
  • Koristiti kuhinjske strojeve, pribor, alate i uređaje na ispravan način
  • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje kuhar. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).