KUHAR

 

Prekvalifikacija za kuhara program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti prerade hrane, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem kuhar.

Prekvalifikacija za kuhara može se odvijati i izvanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka obrazovanja, polaznici mogu nastaviti svoje obrazovanje na četvrtom nivou prekvalifikacijom za drugo zanimanje po svom izboru.
Cijena ispita određuje se za svakog pojedinca, jer ovisi o školi koju imate sada, a mora se izračunati prema potvrdama vašeg razreda (uzima se samo razlika u predmetima ako već imate srednju školu). To znači da će nam trebati samo uvid u vaše trenutne srednjoškolske svjedodžbe, tako da je postupak izračuna cijene vrlo jednostavan.