ZIDAR – FASADER – IZOLATER

Prekvalifikacija za zidara – fasada – izolator je program obrazovanja 3. nivoa srednje škole nakon kojeg se učenik osposobljava za zvanje zidar kao jedno od osnovnih građevinskih zanimanja, a studenti se osposobljavaju za obavljanje sljedećih grupa poslova: zidane konstrukcije svih vrsta nosivih zidova i polu montažnih i montažnih stropova, pregradnih zidova od opečnih proizvoda i zidanih elemenata od ostalih vrsta materijala (beton, kamen, termo-blokovi, siporex, ytong itd.); zatim za malterisanje raznim malterima i obradu hrapavih površina unutrašnjih i vanjskih površina zidanih i betoniranih stijena i stropova. Ovo zanimanje takođe uključuje izvođenje termičkih i dekorativnih kompaktnih sistema za zaštitu fasadnih zidova.

Na kraju programa student će se upoznati sa vještinom izrade i ugradnje betonske mase u armiranobetonske konstrukcije te će steći znanja o proizvodnji, ugradnji i podupiranju oplate.

Pored toga, važno je steći znanja o zaštiti na radu, sigurnom kretanju na gradilištu, održavanju vlastitog zdravlja pri radu u različitim vremenskim uvjetima i radnim uvjetima, sigurnom radu na visini i mjerama zaštite ljudi i okoline, što je takođe poklanja veliku pažnju ovom programu.

Prekvalifikacija za zidara kao treći nivo srednjeg obrazovanja može se odvijati i izvanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka škole, učeniku se pruža prilika da se prekvalifikuje za građevinska ili druga zanimanja.