ZIDAR – FASADER – IZOLATER

Stručno ososobljavanje za zidara-fasadera-izolatera je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici se osposobljava za zvanje zidar kao jedno od osnovnih građevinskih zanimanja, te se osposobljavaju za obavljanje sljedećih grupa poslova: zidane konstrukcije svih vrsta nosivih zidova i polu montažnih i montažnih stropova, pregradnih zidova od opečnih proizvoda i zidanih elemenata od ostalih vrsta materijala (beton, kamen, termo-blokovi, siporex, ytong itd.); zatim za malterisanje raznim malterima i obradu hrapavih površina unutrašnjih i vanjskih površina zidanih i betoniranih stijena i stropova. Ovo zanimanje takođe uključuje izvođenje termičkih i dekorativnih kompaktnih sistema za zaštitu fasadnih zidova.

Pored toga, važno je steći znanja o zaštiti na radu, sigurnom kretanju na gradilištu, održavanju vlastitog zdravlja pri radu u različitim vremenskim uvjetima i radnim uvjetima, sigurnom radu na visini i mjerama zaštite ljudi i okoline, što je takođe poklanja veliku pažnju ovom programu.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje zidar-fasader-izolater. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).