KVALIFIKACIJA

Prekvalifikacija podrazumijeva stjecanje novih znanja i vještina, odnosno kvalifikaciju za novo zanimanje, na osnovu prethodno stečene školske spreme. Program prekvalifikacije provodi se na temelju programa propisanih za vanredno obrazovanje. Programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi tijelo utvrđeno statutom ustanove.
Prekvalifikacija pruža mogućnost za novo zapošljavanje, novi profesionalni identitet i kvalitetniji život, odnosno, stvara pretpostavku da osoba s prekvalifikacijom ispuni očekivanja

Uz zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju samo osnovu školu

3. Diplomu i svjedodžbe o završenom razredu za kvalifikaciju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju

4. Za svjedodžbe stečene u inostranstvu, dokaz Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta o nostrifikaciji.

MEDICINSKA STRUKA

– Medicinska sestra – tehničar

SAOBRAĆAJNA STRUKA

– Vozač motornih vozila
– Rukovodilac građevinskim ipretovarnim mašinama
– Tehničar drumskog saobraćaja