KO SMO MI?

Jedina privatna školska ustanova u ZE-DO kantonu ovlaštena od strane Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona, nudimo usluge prekvalifikacije,
dokvalifikacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja za preko 100 zanimanja.

MI KAO VAŠ VODIČ ZA NOVI ŽIVOT?

EDUKA BH Tešanj ima ugovor o saradnji sa preko 30 lokalnih firmi u kojima stičete praktične vještine, samim time nudimo vam i mogućnost zaposlenja u tim firmama.

VOZAČ MOTORNIH VOZILA

Želiš da budeš vozač motornih vozila?
Prijavite se još danas! (državni ispit)

CNC OPERATERI / PROGRAMERI

Želite li raditi jedan od najplaćenijih poslova u inostranstvu? Prijavite se jos danas!

PRIJAVITE SE JOŠ DANAS!

UPIS U TOKU

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Pogledajte

Izdvojite 2 minuta Vašeg dragocijenog vremena i pogledajte naš kratki promo video.
Osnovali smo centar za obrazovanje odraslih, te danas važimo za jedinu privatnu školsku ustanovu u ZE-DO kantonu ovlaštenu od strane Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

CERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

NJEGOVATELJ-ICA STARIH I IZNEMOGLIH LICA

CERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE

RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH I PRETOVARNIH MAŠINA

CERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE

VILJUŠKARISTA

VAŠA POLAZNA TAČKA

Upisom na jedan od naših smjerova obrazovanja osiguravate sebi bolji plaćen posao i bolji život

U Saradnji sa preko 30 lokalnih firmi, došli smo na ideju da osnujemo centar za obrazovanje odraslih i pružamo usluge prekvalifikacije, dokvalifikacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja za više od 100 zanimanja.