Postani Profesionalni
Njegovatelj starih i iznemoglih lica

U toku je upis u školsku godinu xxx za zanimanje “profesionalni njegovatelj starih i iznemoglih lica”, klikom na “Detalji” saznajte više ili se odmah upišite klikom na “Prijavi se”

Upis x Generacije učenika

– Vozač motornih vozila
– Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina
Klikom na “Detalji” saznajte više ili se odmah upišite klikom na “Prijavi se”

Polaganje za COD95
Kamion ili autobus

U toku je upis “COD 95, EU Međunarodna licenca za kamion ili autobus.
klikom na “Detalji” saznajte više ili se odmah upišite klikom na “Prijavi se”

MI KAO VAŠ VODIČ ZA NOVI ŽIVOT?

EDUKA BH Tešanj ima ugovor o saradnji sa preko 30 lokalnih firmi u kojima stičete praktične vještine, samim time nudimo vam i mogućnost zaposlenja u tim firmama. U Saradnji sa preko 30 lokalnih firmi, došli smo na ideju da osnujemo centar za obrazovanje odraslih i pružamo usluge prekvalifikacije, dokvalifikacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja za više od 100 zanimanja.

KO SMO MI ?

Na generalnoj konferenciji UNESCO-a 1976, godine koncept obrazovanja odraslih definisan je na način da uključuje skup svih organizovanih obrazovnih procesa, sadržaja, nivoa i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije. Takve aktivnosti mijenjaju stavove ili ponašanje u perspektivi osobnog razvoja pojedinca i u perspektivi učestvovanja u uravnoteženom i nezavisnom socijalnom, privrednom i kulturnom razvoju.

Sve navedeno je dio obrazovnog sistema jedne zemlje koji bi trebao biti ravnopravan sa ostalim dijelovima obrazovnog sistema.

Zbog navedenih razloga, pripremili smo nastavne planove i programe za formalno i neformalno obrazovanje odraslih iz različitih oblasti, a koje će implementirati kroz stručni nastavni kadar.

NAŠ STRUČNI TIM

Muamera Planjac

prof. Direktorica centra

Vesna Seljubac

prof. Stručna saradnica za nastavu

Bajruzin Hajro Planjac

Osnivač centra

Umihana Krličević-Omerović, MA.

Marketing menadžer

Maida Starčević

Administrativno-finansijski asistent

Izdvojite 2 minuta Vašeg dragocijenog vremena i pogledajte naš kratki promo video.

Osnovali smo centar za obrazovanje odraslih, te danas važimo za jedinu privatnu školsku ustanovu u ZE-DO kantonu ovlaštenu od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

1 +
POLAZNIKA
0 +
ŠKOLOVANJA ZA ZANIMANJA
0
USPJEŠNIH GODINA NA TRŽIŠTU
0 +
STRUČNIH UPOSLENIKA

Izvdojene novosti

Polaznici edukacije mogu biti sva nezaposlena lica sa mjestom prebivališta na području općine Tešanj, Doboj Jug i Usora. Polaznici trebaju da su prijavljena na birou.

Po uspješnom osposobljavanju, polaznik dobija certifikat o stručnoj osposobljenosti Centra za obrazovanje odraslih Eduka BH i certifikat Centra za prenos znanja iz Ljubljanje (zemlja članica EU).

Prekvalifikacija za vozača viljuškara program je obuke koji obučava i priprema studente za vožnju ovog vozila, sa širokom primjenom od građevinarstva do raznih industrija, proizvodnih i trgovačkih kompanija.

Prekvalifikacija za rukovodioca građevinskim i pretovarnim mašinama je program školovanja, gdje polaznici kroz kvalitetnu i stručnu nastavu stiču znanja.
Prekvalifikacija za tehničara drumskog saobraćaja je obrazovanje, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti drumskog saobraćaja.

Prekvalifikacija za profesionalnog vozača motornih vozila, gdje dobijate profesionalnu obuku u toj oblasti.Nakon završetka obrazovanja, polaznici mogu nastaviti svoje obrazovanje na četvrtom nivou

Prekvalifikacija za CNC operatera program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja na CNC alatnim mašinama.
Prekvalifikacija za njegovatelja starih i iznemoglih lica program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti njege.