Mi kao Vaš vodič za novi život

Jedina privatna školska ustanova u ZE-DO kantonu ovlaštena od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona, nudimo usluge prekvalifikacije, dokvalifikacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja za preko 100 zanimanja.

MI KAO VAŠ VODIČ ZA NOVI ŽIVOT?

EDUKA BH Tešanj ima ugovor o saradnji sa preko 30 lokalnih firmi u kojima stičete praktične vještine, samim time nudimo vam i mogućnost zaposlenja u tim firmama. U Saradnji sa preko 30 lokalnih firmi, došli smo na ideju da osnujemo centar za obrazovanje odraslih i pružamo usluge prekvalifikacije, dokvalifikacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja za više od 100 zanimanja.

KO SMO MI ?

Na generalnoj konferenciji UNESCO-a 1976, godine koncept obrazovanja odraslih definisan je na način da uključuje skup svih organizovanih obrazovnih procesa, sadržaja, nivoa i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije. Takve aktivnosti mijenjaju stavove ili ponašanje u perspektivi osobnog razvoja pojedinca i u perspektivi učestvovanja u uravnoteženom i nezavisnom socijalnom, privrednom i kulturnom razvoju.

Sve navedeno je dio obrazovnog sistema jedne zemlje koji bi trebao biti ravnopravan sa ostalim dijelovima obrazovnog sistema.

Zbog navedenih razloga, pripremili smo nastavne planove i programe za formalno i neformalno obrazovanje odraslih iz različitih oblasti, a koje će implementirati kroz stručni nastavni kadar.

NAŠ STRUČNI TIM

Muamera Planjac

prof. Direktorica centra

Vesna Seljubac

prof. Stručna saradnica za nastavu

Bajruzin Hajro Planjac

Osnivač centra

Umihana Krličević-Omerović, MA.

Marketing menadžer

Maida Starčević

Administrativno-finansijski asistent

Izdvojite 2 minuta Vašeg dragocijenog vremena i pogledajte naš kratki promo video.

Osnovali smo centar za obrazovanje odraslih, te danas važimo za jedinu privatnu školsku ustanovu u ZE-DO kantonu ovlaštenu od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

1 +
POLAZNIKA
0 +
ŠKOLOVANJA ZA ZANIMANJA
0
USPJEŠNIH GODINA NA TRŽIŠTU
0 +
STRUČNIH UPOSLENIKA

Izvdojene novosti

Polaznici edukacije mogu biti sva nezaposlena lica sa mjestom prebivališta na području općine Tešanj, Doboj Jug i Usora. Polaznici trebaju da su prijavljena na birou.

Po uspješnom osposobljavanju, polaznik dobija certifikat o stručnoj osposobljenosti Centra za obrazovanje odraslih Eduka BH i certifikat Centra za prenos znanja iz Ljubljanje (zemlja članica EU).

Prekvalifikacija za vozača viljuškara program je obuke koji obučava i priprema studente za vožnju ovog vozila, sa širokom primjenom od građevinarstva do raznih industrija, proizvodnih i trgovačkih kompanija.

Prekvalifikacija za rukovodioca građevinskim i pretovarnim mašinama je program školovanja, gdje polaznici kroz kvalitetnu i stručnu nastavu stiču znanja.
Prekvalifikacija za tehničara drumskog saobraćaja je obrazovanje, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti drumskog saobraćaja.

Prekvalifikacija za profesionalnog vozača motornih vozila, gdje dobijate profesionalnu obuku u toj oblasti.Nakon završetka obrazovanja, polaznici mogu nastaviti svoje obrazovanje na četvrtom nivou

Prekvalifikacija za CNC operatera program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja na CNC alatnim mašinama.
Prekvalifikacija za njegovatelja starih i iznemoglih lica program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti njege.