PLINSKI I VODOINSTALATER

Stručno osposobljavanje za zanimanje za plinskog i vodoinstalatera program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu  polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja otklanjanje kvarova na vodovima, izrada i montiranje elemenata, instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode-plina od glavnog voda do potrošača, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem plinski i vodoinstalater.

Plinski i vodoinstalater je zanimanje koje je kombinacija dva zanimanja. Dok su prethodna dva zanimanja specijalizovana za plinske, odnosno za vodovodne instalacije, ovo bi se zanimanje moglo smatrati univerzalnim i za plinske i za vodovodne instalcije.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje plinski vodoinstalater. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).