TAPETAR

Stručno osposobljavanje za tapetara program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti prerade drveta, na osnovu čega po završetku osposobljavanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem tapetar.

Tapetar tapecira namještaj na način da posebnim oprugama i različitim materijalima dograđuje, te tkaninom, kožom i sličnim materijalima presvlači namještaj i sjedala u prijevoznim sredstvima.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje tapetar. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).