NJEGOVATELJ STARIH I IZNEMOGLIH LICA

Stručno ososobljavanje za njegovatelja starih i iznemoglih lica je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu nastavu i praktična znanja iz oblasti njege, na osnovu čega po završetku osposobljavanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem njegovatelj.

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova lični razvoj i daljnje učenje, ovaj obrazovni program polaznicima omogućava stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih osoba:

• stjecanje temeljnih općeobrazovnih znanja;
• stjecanje znanja i vještina u području zdravstvene njege na nivou njegovatelja;
• stjecanje sposobnosti pružanja usluga bazične njege i pomoći, nadzora i praćenja, te uočavanja promjena kod starijih osoba;
• stjecanje znanja i vještina za pomoć provođenja higijene, odijevanja, hranjenja, eliminacije i kretanja starije i nemoćne osobe;
• razvijanje pozitivnog odnosa i ponašanja prema starijim i nemoćnim osobama;
• stjecanje osobne odgovornosti u radu.

Njegovatelj/ica pruža opštu ličnu njegu starim, bolesnim i invalidnim osobama u zdravstvenim i stacionarnim ustanovama ili u njihovim kućama.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 600 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje njegovatelj starih i iznemoglih lica. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).