INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA

Prekvalifikacija za instalatera centralnog grijanja program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja, susreću se sa montažom, održavanjem, nadzorom radova i servisiranjem sistema za grijanje, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljavati sve tržišne potrebe za zanimanjem instalater centralnog grijanja.

Instalateri centralnog grijanja montiraju centralno grijanje sljedeći nacrte i ostale specifikacije. Toplotni uredžaji centralnog grijanja uglavnom se sastoje od grijnih tijela i kotlova za zagrijavanje zraka, raznih mehaničkih aparata i pumpi koje tjeraju topli fluid da pod pritiskom putuje cijevima, metalnih cijevi kroz koje prolazi topli zrak, te sigurnosnih dijelova. Kada je topli fluid doveden u prostoriju, zagrijavanje prostorije odvija se na temelju razlike u temperaturi između radijatora i okolnog prostora.
Prije instaliranja sistema instalater centralnog grijanja reže cijevi na željenu dužinu, savija ih i spaja, izrađuje prirubnice, držače i oslonce. Nakon montiranja ispituje rad cjelokupnog toplotnog sistema. Povremeno rade rutinske provjere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcionisanje grijanja.

 

Prekvalifikacija za instalatera centralnog grijanja može se odvijati i izvanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka obrazovanja, polaznici mogu nastaviti svoje obrazovanje na četvrtom nivou prekvalifikacijom za drugo zanimanje po svom izboru. Cijena ispita određuje se za svakog pojedinca, jer ovisi o školi koju imate sada, a mora se izračunati prema potvrdama vašeg razreda (uzima se samo razlika u predmetima ako već imate srednju školu). To znači da će nam trebati samo uvid u vaše trenutne srednjoškolske svjedodžbe, tako da je postupak izračuna cijene vrlo jednostavan.