POSLOVNI SEKRETAR

Prekvalifikacija za poslovnog sekretara program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti prava, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem poslovni sekretar.

Praksa je pokazala da opis posla poslovnog sekretara neizostavno uključuje pomaganje šefu u nekim sumnjama u vezi sa kadrovskom kombinatorikom ili unutrašnjom organizacijom. Ono što se očekuje od poslovne sekretara je površno poznavanje Zakona o radu, lokalne samouprave, državne uprave i opšteg upravnog postupka. Mora znati barem “grube obrise” podzakonskih akata poput propisa o budžetu i knjigovodstvu, inspekciji rada i porezima ili kancelarijskom poslovanju i tehničkim standardima.

Prekvalifikacija za poslovnog sekretara može se odvijati i izvanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka obrazovanja, polaznici mogu nastaviti svoje obrazovanje na četvrtom nivou prekvalifikacijom za drugo zanimanje po svom izboru. Cijena ispita određuje se za svakog pojedinca, jer ovisi o školi koju imate sada, a mora se izračunati prema potvrdama vašeg razreda (uzima se samo razlika u predmetima ako već imate srednju školu). To znači da će nam trebati samo uvid u vaše trenutne srednjoškolske svjedodžbe, tako da je postupak izračuna cijene vrlo jednostavan.