POMOĆ

Gdje se nalazite?

Nalazimo se u pitomim dijelovima Pousorja, u mirnom naselju Bobare nedaleko od Jelaha u općini Tešanj, pored glavne saobraćajnice Doboj-Teslić.

Za koja zanimanja vršite obuku?

Pored ostalih zanimanja trećeg i četvrtog stepena, akcenat stavljamo na medicinsku struku, medicinska sestra-tehničar, vozače motornih vozila, saobraćajni tehničar i rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina.

Da li program školovanja obuhvata i praktičnu nastavu?

Da, naš program školovanja kao i program stručnog osposobljavanja,
prekvalifikacije i dokvalifikacije obuhvata praktičnu nastavu.
EDUKA BH Tešanj ima ugovore o poslovnoj saradnji sa loklanim firmama i
bolnicama u kojima svi naši polaznici vrše praktičnu nastavu.

Koliko traje nastava?

Nastava se odvija po skraćenom nastavnom planu i programu (NPiP za obrazovanje
odraslih).

Cjelokupno trajanje nastave je od tri mjeseca pa do jedne godine, u zavisnosti od odabira smjera školovanja.

Često postavljena pitanja

Koliko košta školovanje?

Cijena koštanja vanrednog polaganja zavisi od razlike predmeta koju bi polaznik trebao položiti.

Da li po završetku dobijem certifikat?

Svi polaznici po završetku školovanja, dobiju diplomu ili certifikat koji je validan i priznat u Evropi i Evropskoj Uniji kao i u svijetu.

Da li je Vaš certifikat priznat u EU?

Da, naša diploma ili certifikat su 100% validni dokumenti i priznat u Evropskoj Uniji kao i u zemljama širom svijeta.