POMOĆ

Gdje se nalazite?

Nalazimo se u pitomim dijelovima Pousorja, u mirnom naselju Bobare nedaleko od Jelaha u općini Tešanj, pored glavne saobraćajnice Doboj-Teslić.

Za koja zanimanja vršite obuku?

Pored ostalih zanimanja trećeg i četvrtog stepena, akcenat stavljamo na medicinsku struku, medicinska sestra-tehničar, vozače motornih vozila, saobraćajni tehničar i rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina.

Da li program školovanja obuhvata i praktičnu nastavu?

Da, naš program školovanja kao i program stručnog osposobljavanja,
prekvalifikacije i dokvalifikacije obuhvata praktičnu nastavu.
EDUKA BH Tešanj ima ugovore o poslovnoj saradnji sa loklanim firmama i
bolnicama u kojima svi naši polaznici vrše praktičnu nastavu.

Koliko traje nastava?

Nastava se odvija po skraćenom nastavnom planu i programu (NPiP za obrazovanje
odraslih).

Cjelokupno trajanje nastave je od tri mjeseca pa do jedne godine, u zavisnosti od odabira smjera školovanja.

Postupak izdavanja kartice za vozača

Na osnovu Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za
evidentiranje u cestovnom prijevozu (Službeni glasnik BiH;, 48/10 i 66/16) i Pravilnika o
postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf (Službeni glasnik BiH;, 42/11,
86/12 i 51/18 ), propisan je postupak izdavanja kartica za digitalne tahografe.

Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija je jedan od tri ovlaštena izdavaoca memorijskih
kartica za digitalne tahografe u Bosni i Hercegovini (CIA – Card Issuing Authority ), i nadležan
je za izdavanje memorijskih kartica za vozače, prijevoznike, radionice i nadzorna tijela sa
područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Usluga izdavanje kartice naplaćuje se na osnovu Odluke o visini naknade za izradu memorijskih
kartica za digitalni tahograf (Službeni glasnik BiHt;, 39/11), koje je donijelo Vijeće Ministara
BiH i iznosi 90,00 KM (devedeset konvertibilnih maraka). Način uplate naknade za izradu
memorijskih kartica za digitalni tahograf propisan je Naredbom o izmjenama i dopunama
naredbi o uplatnim računima za administrativne pristojbe
(Službeni glasnik BiH, 41/11 i 19/14).

Taksa za obradu zahtjeva za izdavanje kartica u Federaciji BiH naplaćuje se na osnovu Zakona o
federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi, Tarifnog broja 30, tračka
3. (Službeni list FBiH 6/98, 8/00 i 43/13) i iznosi 7,00 KM (sedam konvertibilnih maraka) .
Uplata se vrši federalnim administrativnim biljegom zalijepljenim na prednjoj gornjoj desnoj
strani zahtjeva. Na osnovu člana 7. gore navedenog zakona, plaćanja federalne upravne pristojbe
oslobođeni su nadzorni organi. Federalna administrativna taksa u iznosu od 7 KM (federalna
upravna taksa – biljeg)  može se kupiti u  ispostavama  Finansijsko-informatičke agencije.

VAŽNO JE ZNATI: Uslov za polaganje državnog ispita za vozača jeste vozačka dozvola B
kategorije i 18 godina starosti. Jednom položen državni ispit vrijedi zauvijek i za sve ostale
naknadno položene kategorije vozila.
Zahtjeve i uputstva možete naći na sljedećim linkovima:
za FBIH: http://fmpik.gov.ba/bh/usluge/digitalni-tahografi/zahtjevi.html
za RS: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/msv/Pages/default.aspx#collapsible3
(nalazi se u dijelu Dokumenti – Zahtjevi)

Nakon predaje zahtjeva, nadležno entitetsko ministarstvo objavljuje spisak izdanih kartica na
svojim web stranicama. U Federaciji BIH to možete vidjeti na sljedećem linku:
http://fmpik.gov.ba/bh/usluge/digitalni-tahografi/spisak-izra%C4%91enih-kartica.html

Često postavljena pitanja

Koliko košta školovanje?

Cijena koštanja vanrednog polaganja zavisi od razlike predmeta koju bi polaznik trebao položiti.

Da li po završetku dobijem certifikat?

Svi polaznici po završetku školovanja, dobiju diplomu ili certifikat koji je validan i priznat u Evropi i Evropskoj Uniji kao i u svijetu.

Da li je Vaš certifikat priznat u EU?

Da, naša diploma ili certifikat su 100% validni dokumenti i priznat u Evropskoj Uniji kao i u zemljama širom svijeta.