POMOĆ

Nalazimo se u dijelu Pousorja, u mirnom naselju Bobare nedaleko od Jelaha u općini Tešanj, pored glavne saobraćajnice Doboj-Teslić.

Pored ostalih zanimanja trećeg i četvrtog stepena, akcenat stavljamo na medicinsku struku, medicinska sestra-tejničar, vozače motornih vozila, saobraćajni tehničar i rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina.

Da, naš program školovanja kao i program stručnog osposobljavanja,
prekvalifikacije i dokvalifikacije obuhvata praktičnu nastavu.
EDUKA BH Tešanj ima ugovore o poslovnoj saradnji sa loklanim firmama i
bolnicama u kojima svi naši polaznici vrše praktičnu nastavu.

Nastava se odvija po skraćenom nastavnom planu i programu (NPiP za obrazovanje
odraslih).

Cjelokupno trajanje nastave je od tri mjeseca pa do jedne godine, u zavisnosti od odabira smjera školovanja.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Cijena koštanja vanrednog polaganja zavisi od razlike predmeta koju bi polaznik trebao položiti.

Svi polaznici po završetku školovanja, dobiju diplomu ili certifikat koji je validan i priznat u Evropi i Evropskoj Uniji kao i u svijetu.

Da, naša diploma ili certifikat su 100% validni dokumenti i priznat u Evropskoj Uniji kao i u zemljama širom svijeta.