AUTOLIMAR

Stručno osposobljavanje za autolimara program je gdje polaznici stiču opšta i stručna znanja na poslovima koji se odnose na uklanjanje oštećenja na vozilima nastalih u saobraćajnim nesrećama ili u paru uslijed vremenskih prilika i starenja. Prilikom preuzimanja vozila od korisnika vrši se detaljan pregled oštećenog vozila tokom kojeg treba utvrditi stepen i vrstu oštećenja i vrijeme potrebno za popravak. Zatim se određuje koji će dijelovi biti zamijenjeni, a koji popravljeni.

Da bi mogli obavljati ove zadatke, limari moraju znati:

- različite vrste konstrukcija karoserije, njihova svrha i vrsta performansi prema položaju motora

- prilikom izrade karoserija i ostalih dijelova vozila vrše se precizna mjerenja

- moraju znati materijale koji se koriste za izradu karoserije, vrste limova i njihova svojstva

- moraju znati čitati skice, mjerila i upute iz tehničkih priručnika za proizvodnju autodijelova

- iskusni mehaničari karoserije razumiju motore i pogonske uređaje, upravljački mehanizam, znaju kako zamijeniti kočnice

Kako svako vozilo predstavlja novi izazov, limari moraju razviti odgovarajuće metode za svaki novi posao, primjenjujući svoje opsežno znanje o tehnikama automobilske konstrukcije i popravke.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje autolimar. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).