RUDAR

Prekvalifikacija za rudara program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti rudarstva, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem rudar.

Rudari se bave vađenjem krutih minerala, ugljena ili rudače iz površinskih ili podzemnih nalazišta.

Prekvalifikacija za rudara može se odvijati i izvanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka obrazovanja, polaznici mogu nastaviti svoje obrazovanje na četvrtom nivou prekvalifikacijom za drugo zanimanje po svom izboru. Cijena ispita određuje se za svakog pojedinca, jer ovisi o školi koju imate sada, a mora se izračunati prema potvrdama vašeg razreda (uzima se samo razlika u predmetima ako već imate srednju školu). To znači da će nam trebati samo uvid u vaše trenutne srednjoškolske svjedodžbe, tako da je postupak izračuna cijene vrlo jednostavan.