OBUĆAR

Stručno ososobljavanje za obućara  je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu i praktična znanja iz oblasti kožarstva, na osnovu čega po završetku osposobljavanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem obućar.

Obućar – stvara obuću koja ima primjenu u svakodnevnom životu, sportskim aktivnostima ili je namijenjena modi. Izrađuje skice modela i odabire materijal, nakon čega izrađuje predložak koji služi za lakše krojenje određenih dijelova obuće. Moguće je samoinicijativno se baviti ovim zanatom na takav način da izrađuju cipele po narudžbi ili popravljaju već istrošene cipele.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje obućar. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).