ELEKTROINSTALATER

Prekvalifikacija za elektroinstalatera program je obuke 3. nivoa srednje škole kroz koji studenti stiču opšta i stručna znanja iz oblasti električnih instalacija.

Elektroinstalateri instaliraju električne instalacije i instaliraju električne uređaje za osvjetljenje. Oni takođe održavaju instalirane uređaje i uklanjaju moguće kvarove. Takođe rade na označavanju instalacija, polaganju cijevi i žica, postavljanju razvodnih ormara, spojnih elemenata, električnih uređaja i električne opreme. Električni sistemi se uglavnom instaliraju u stanovima, kancelarijama, fabrikama i privatnim kompanijama. U radu se koriste standardni električni alati za instalaciju, koji se sastoje od kombiniranih klešta, čekića, ključeva različitih veličina, svrdla, instrumenata za mjerenje napona i ispitivanja struje. Procjenjuje se da će u budućnosti sve više i više električara moći instalirati složene uređaje poput telefona i računara.

Vrsta posla koji obavljaju ovisi o mjestu zaposlenja. Ako su zaposleni u uredima i preduzećima, popravljaju električnu opremu. Najvažniji dio posla električara sastoji se od preventivnog održavanja električne opreme. Kao dio toga, samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: prekidače, električne vodiče i električne komponente.

Na kraju programa student će se na siguran način upoznati sa opasnostima na radu i propisima i mjerama na radu.

Prekvalifikacija za električara kao 3. stepen srednjeg obrazovanja može se odvijati i vanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka obuke, polaznici mogu nastaviti školovanje na četvrtom nivou zanimanja električar ili prekvalifikovati se za drugu profesiju po svom izboru.