ELEKTROINSTALATER

Stručno ososobljavanje za elektroinstalatera je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu i praktična znanja  polaznike obučavamo postavljanju i održavanju električnih vodova i instalacija kao i otklanjanja kvarova sa istih. Postavljanje elektroinstalacija se radi po tačno određenom šematskom planu pa naše polaznike upućujemo pravilnom razumijevanju i čitanju šematskih planova. Nakon završene obuke elektroinstalatera polaznik će moći da obavlja poslove kao što su ugradnja strujomera, automata, osigurača, bezbjednostnih uređaja i uređaja za mjerenje.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje elektroinstalater. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).