AUTOELEKTRIČAR

Prekvalifikacija za autoelektričara program je srednjoškolskog obrazovanja za 3. razred kroz koji polaznici stiču opšta i stručna znanja o održavanju električnih i elektroničkih uređaja i instalacija u automobilu, ugradnji i demontaži osvjetljenja automobila i regulaciji paljenja. Dijagnosticiraju kvar na elektroničkoj opremi automobila i popravljaju ga zamjenom elektroničkog sklopa. Kako moderni automobili imaju sve više elektronički reguliranih funkcija, primjena osnovnih znanja iz elektrotehnike i elektronike na električne i elektroničke uređaje u automobilu presudna je u ovoj profesiji.

Automobilski električari znaju princip rada elektroničkih sistema, a njihov glavni posao je zamijeniti takve sisteme novim. Auto električari koriste merne instrumente i kontroliraju električne instrumente u svom radu za testiranje uređaja; ampermetar, ohmmetar i voltmetar. Pored elektroničke opreme za testiranje, koriste i standardne alate: klešta, lemilice, pincete, turpije, makaze i odvijače. Također mogu raditi na održavanju električne i elektroničke opreme, ugradnji rasvjete i regulaciji paljenja kamiona, a sve se to radi u radionicama i servisima (obično u zatvorenom).

Prekvalifikacija za autoelektričara kao 3. stepen srednjeg obrazovanja može se odvijati i izvanrednim školovanjem i polaganjem, te je kao takva u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka škole, studentu se pruža mogućnost daljeg usavršavanja u toj struci (polaganjem majstorskog ispita – specijalista autoelektričara), kao i prekvalifikacije u druga zanimanja po želji.