CVJEĆAR – VRTLAR

Stručno ososobljavanje za cvječara-vrtlara  je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja, na osnovu čega po završetku osposobljavanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem cvjećar – vrtlar.

Cvjećari/ vrtlari se bave uzgojem biljaka (cvijeća, povrća, voća, začinskog bilja..).

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • Razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje
  • Koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća
  • Koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za cvjećarsko – aranžerske poslove na stručan i siguran način
  • Izrađivati cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene
  • Sudjelovati pri uređenju interijera s cvijetnim dekoracijama ili aranžmanima

Komunicirati s kupcima i dobavljaćima na primjeren način

Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje cvjećar-vrtlar. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).