AUTOLAKIRER

Stručno osposobljavanje za autoelektričara program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti lakiranja, na osnovu čega po završetku osposobljavanja mogu zadovoljavati sve tržišne potrebe za zanimanjem autolakirer.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje autolakirer. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).