INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

Stručno ososobljavanje za instalatera grijanja i klimatizacije je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu i praktični rad stiču općenito i stručno znanje o ugradnji, kontroli, održavanju i popravci uređaja za grijanje, rashladnih uređaja i klima uređaja. Termički uređaji koriste se za grijanje uglavnom tokom zimskih mjeseci u svim prostorijama u kojima žive ljudi, a koriste se i u plastenicima i farmama životinja.

Instalateri grijanja instaliraju uglavnom centralno, a ponekad i plinsko i električno grijanje, slijedeći nacrte i druge specifikacije. Uređaji za centralno grijanje uglavnom se sastoje od radijatora i kotlova za grijanje zraka, raznih mehaničkih uređaja i pumpi koji prisiljavaju vrući zrak pod pritiskom kroz cijevi, metalne cijevi kroz koje vrući zrak prolazi i sigurnosne dijelove. Nakon ugradnje testiraju rad cijelog sistema grijanja i povremeno vrše rutinske provjere i popravke kako bi se održalo kvalitetno funkcioniranje grijanja. Instalateri klima uređaja instaliraju i servisiraju centralne sisteme klimatizacije i rashladne komponente.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).