AUTOELEKTRIČAR

Stručno osposobljavanje za autoelektričara program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču opšta i stručna znanja o održavanju električnih i elektroničkih uređaja i instalacija u automobilu, ugradnji i demontaži osvjetljenja automobila i regulaciji paljenja. Dijagnosticiraju kvar na elektroničkoj opremi automobila i popravljaju ga zamjenom elektroničkog sklopa. Kako moderni automobili imaju sve više elektronički reguliranih funkcija, primjena osnovnih znanja iz elektrotehnike i elektronike na električne i elektroničke uređaje u automobilu presudna je u ovoj profesiji.

Automobilski električari znaju princip rada elektroničkih sistema, a njihov glavni posao je zamijeniti takve sisteme novim. Auto električari koriste mjerne instrumente i kontroliraju električne instrumente u svom radu za testiranje uređaja; ampermetar, ohmmetar i voltmetar. Pored elektroničke opreme za testiranje, koriste i standardne alate: kliješta, lemilice, pincete, turpije, makaze i odvijače. Također mogu raditi na održavanju električne i elektroničke opreme, ugradnji rasvjete i regulaciji paljenja kamiona, a sve se to radi u radionicama i servisima (obično u zatvorenom).

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje autoelektričar. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).