RUKOVALAC GRAĐEVINSKIM I PRETOVARNIM MAŠINAMA

Prekvalifikacija za rukovaoca građevinskih i pretovarnih mašina je program školovanja prema nastavnom planu i programu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Polaznici kroz kvalitetnu i stručnu nastavu stiču znanja teorijska i praktična, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljavati sve tržišne potrebete za zanimanjem na poziciji rukovaoca građevinskih i pretovarnih mašina.

Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašinam, obavlja svoj posao prema pavilima struke i specifikacijama. Za obavljanje ovog posla je potrebno dosta strpljenja, znanja i preciznosti. Pri obavljanju posla, radi se na otvorenom, pretežno u sjedećem položaju, pa je kandidat izložen i različitim uticajima vremenskih prilika.

Prekvalifikacija za rukovaoca građevinskih i pretovarnih mašina može se odvijati i izvanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama. Nakon završene prekvalifikacije polaznicma se izdaju dokumeni: diploma i svjedočanstva od sva tri razreda. Cijena prekvalifikacije iznosi 1200,00KM, dužina trajanja je sedam mjeseci.

Stručno ososobljavanje za rukovaoca građevinskih i pretovarnih mašina također je dostupno u Centru. Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).