ŠKOLOVANJE

Centar za obrazovanje odraslih EDUKA BH nudi šansu za novi posao i bolji život

Mi kao jedina privatna školska ustanova u ZE-DO kantonu ovlaštena od strane ministarstva kulture i obrazovanja, nudimo usluge prekvalifikacije, dokvalifikacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja za preko 70 zanimanja.