TESAR – KROVOPOKRIVAČ

Stručno ososobljavanje za tesara-krovopokrivača program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču znanje o obradi drveta, skelama, oplatama i raznim građevinskim konstrukcijama. To su uglavnom drvene konstrukcije za izgradnju mostova, puteva, brodova, tvorničkih hala i raznih zgrada. Pretežni dio radova na zgradama je izgradnja krovnih konstrukcija.

Stolari odabiru potrebne materijale, alate i mašine na osnovu tehničke i tehnološke dokumentacije.

Prije svega, oni pripremaju građevinske elemente, koji se zatim kombiniraju u jedinstvene cjeline. Važno je da se posao dobro isplanira i da mjere i označavaju elemente tačno. Elementi su spojeni uglavnom čavlima, vijcima i metalnim okovima. U radu se koriste razni materijali. Najčešći su drvo, metali, plastika i drugi zamjenski materijali. U pripremnoj fazi rada stolari koriste razne mašine za obradu drveta, kao što su pile, blanjalice, brusilice i bušilice.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje tesar-krovopokrivač Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).