UPIS U TOKU

UPIS U TOKU – X GENERACIJE UČENIKA

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH „EDUKA BH“ TEŠANJ

BOBARE 56, JELAH 74264  TEL/FAX: 032 942 740

 

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih (Sl. novine ZDK Broj :5/14), člana 28. Pravilnika o starandardima i normativima za obrazovanje odraslih (Sl. novine ZDK broj: 01/16), člana 56. Pravila Centra za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“  Tešanj i Odluke Školskog odbora broj 47/22 od 24.02.2022. godine Centar za obrazovanje odraslih „ EDUKA BH“ Tešanj raspisuje:

 

K  O  N  K  U  R  S

za upis polaznika za obrazovanje odraslih u školskoj 2021/2022 godini

 

  1. Vozač motornih vozila………………………………………………………………40 polaznika
  2. Rukovalac građevinskih i pretovarnij mašina……………………………….10 polaznika

 

 

Centru za obrazovanje odraslih „EDUKA BH„ Tešanj Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Rješenjem broj: 10-38-14446-2-3/17 od 28.09.2017. odobrilo je izvođenje formalnog programa obrazovanja za navedena zanimanja.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona  je izdalo Rješenje o ispunjavanju  propisanih uvjeta za osnivanje Centra za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“ Tešanj pod brojem: 10-38-03548-6-04/18 od 21.09.2018.godine. Centar za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“  Tešanj je upisan u sudski registar Općinskog suda u Zenici rješenjem broj: 043-0-reg-18-001247 od 29.10.2018godine. Rješenjem  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj:10-38-03548-7-04/18 od 07.11.2018. godine Centar je upisan u Registar ustanova za obrazovanje odraslih.

Centar za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“ Tešanj za polaznike organizuje nastavu u skladu sa Zakonom  o obrazovanja odraslih. Nakon  odslušane nastave se polažu ispiti, a poslije položenih svih ispita polaznici polažu završni ispit.

Prekvalifikacija traje najmanje šest mjeseci.

Polaznicima se izdaju  svjedočanstva za  završene  razrede i diploma o završenom  srednjem obrazovanju odraslih.

Troškovi  školovanja snose polaznici prema Cjenovniku Centra za obrazovanje odraslih „ EDUKA BH“  Tešanj. Na konkurs se mogu prijaviti osobe sa završenom trogodišnjom ili četverogodišnjom školom, a da nemaju status studenta.

Ukoliko se prijavi veći broj zainteresovanih od broja slobodnih mjesta prednost pri prijemu imaju polaznici sa manjom  razlikom predmeta za polaganje.

 

Uz Zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Diplomu i Svjedodžbe o završenim razredima

– Za svjedodžbe stečene u  inostranstvu dokaz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o nostrifikaciji

– Kopija vozačke dozvole

 

Konkurs je otvoren od 25.02.2022. do 05.03.2022. godine. Zahtjev za uspis sa potrebnom dokumetacijom polaznici dostavljaju u Centar za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“ Tešanj svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati i subotom od 08,00 do 14,00 sati.

Nakon što Školski odbor  verifikuje upis polaznika obrazovanja odraslih spisak primljenih polaznika bit će oglašen na oglasnoj ploči Centra za obrazovanje odrasllih „ EDUKA BH „ Tešanj.

Za sva dodatna pojašnjenja i informacije obratite se Centru za obrazovanje odrasllih „EDUKA BH“ Tešanj na brojeve telefona: 032 942 740, 062 873 378.