Upis je u toku za najpopularnije zanimanje:

MONTER SOLARNIH PANELA I ELEKTRANA

Po uspješnom osposobljavanju, polaznik dobija certifikat o stručnoj osposobljenosti Centra za obrazovanje odraslih EDUKA BH i certifikat Centra za prenos znanja iz Ljubljanje (zemlja članica EU).

Sadržaj obuke:

  • Zaštita na radu;
  • Tehničko dokumentiranje;
  • Konstrukcije fotonaponskih sustava;
  •  Električne instalacije fotonaponskih sustava;
  • Elektrodinamika;
  • Fotonaponski sustavi;
  •  Praktična nastava – montaža fotonaponskih sustava.


Uz zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti:

1. Rodni list

2. Kopija lične

3. Svjedočanstva ili diploma od ranijeg školovanja

Obuka će se vrštiti u prostorijama i na poligonu Centra za obrazovanje odraslih EDUKA BH, na adresi Bobare 56, Jelah.

Info i prijave: +387 62 873 378 ili +387 62 900 559

Prijave traju do 20. aprila 2024., a početak obuke je 27. aprila 2024. u 10:00h.