DOKVALIFIKACIJA

 

Dokvalifikacija se obavlja za kandidate koji su završili srednju školu u kraćem trajanju od trajanja srednje škole za koju se vrši dokvalifikacija.
Kandidati polažu razliku svih predmeta koje nisu imali u predhodno završenoj školi, kao i predmete čiji se sadržaj razlikuje od predmeta koji se izučavaju na smjerovima za koje se vrši dokvalifikacija.

Uz zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti:

  1. – Izvod iz matične knjige rođenih
  2. – Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju samo osnovu školu
  3. – Diplomu i svjedodžbe o završenom razredu za kvalifikaciju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju
  4. – Za svjedodžbe stečene u inostranstvu, dokaz Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta o nostrifikaciji.

MEDICINSKA STRUKA

– Medicinska sestra – tehničar

SAOBRAĆAJNA STRUKA

– Vozač motornih vozila
– Rukovodilac građevinskim ipretovarnim mašinama
– Tehničar drumskog saobraćaja