BIBLIOTEKAR

Prekvalifikacija za bibliotekara program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem bibliotekar.

 

Bibliotekari razvijaju, organiziraju i održavaju zbirke snimljenog i objavljenog materijala i čine ih dostupnim za upotrebu. Oni su informativni stručnjaci, uključeni u organizaciju i posredovanje znanja. Dvije su osnovne vrste rada bibliotekara – rad s korisnicima i stvaranje uvjeta za rad s korisnicima. Bibliotekari u korisničkim službama direktno komuniciraju s ljudima i pomažu im da pronađu potrebne informacije. Da bi to učinili, bibliotekari obrađuju građu i opisuju je na pristupačan i razumljiv način.

 

Prekvalifikacija za bibliotekara može se odvijati i izvanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka obrazovanja, polaznici mogu nastaviti svoje obrazovanje na četvrtom nivou prekvalifikacijom za drugo zanimanje po svom izboru. Cijena ispita određuje se za svakog pojedinca, jer ovisi o školi koju imate sada, a mora se izračunati prema potvrdama vašeg razreda (uzima se samo razlika u predmetima ako već imate srednju školu). To znači da će nam trebati samo uvid u vaše trenutne srednjoškolske svjedodžbe, tako da je postupak izračuna cijene vrlo jednostavan.